(55) 3332.4007

 

Brassicas

MASTER HYBRID

KOSMOS RAMOSO

HYBRID ASTECA

HYBRID TSV

HYBRID RIO

HYBRID BÔNUS

HYBRID GRAFFITI

HYBRID SMILLA

HYBRID RAMI

HYBRID ALLAMBRA

HYBRID SERENA

ICEBERG HYBRID

HYBRID B15

B 986 (SORATA)

B 700 7 (PETRA)

VEREDA

HYBRID DESERT

HARUKA PLUS

HARUKA HYBRID